Phát lại trực tiếp đá gà cựa dao Philippines PO1 ngày 09-07-2024

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:17
Trường đấu PO1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu PO1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:35
Trường đấu PO1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu PO1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu PO1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu PO1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu PO1